Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση

Την Πέμπτη 26/1 από τις 6:30μ.μ. στο ΚΑΠΗ του Αγ. Τρύφωνα συναντιόμαστε όσοι θέλουμε να συμμετάσχουμε στις προσφυγές που ετοιμάζει η επιτροπή μας.