Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Συγκέντρωση δηλώσεων γνωστοποήησης

Την Δευτέρα 20/2/2012 στο ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα απο τις 6:30 έως τις 8:00 μ.μ. μέλη της επιτροπής κατοίκων θα παραλαμβάνουν δηλώσεις γνωστοποίησης προς τη ΔΕΗ για την καταβολή της αξίας του ρεύματος και δημοτικών τελών κλπ.  και όχι του χαρατσιού.