Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία
40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: ΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας
Ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στις 17 Νοεμβρίου 2013

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία: 40 Χρόνια Μετά, Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα

Ήρθε η ώρα της ανατροπής
Δεν θα σταματήσουν, αν δεν τους ανατρέψουμε!!!

Προσυγκέντρωση της Επιτροπής Κατοίκων Γλυφάδας Κυριακή 17/11/13 στις 14.30 μ.μ.  στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο Ελληνικό (από την μεριά του Α/Β)